מדיניות פרטיות

ד.ש דניאל שומרת את פרטי המטופלים הנמסרים לה על ידי הגורם המזמין את השירות (כגון המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, משרד הביטחון) על פי המידע שמסר המטופל בטפסי הבקשה לקבלת השירות, ופרטים מביקורי הבית של עובדים מקצועיים מטעם החברה לצרכי מתן שירותי סיעוד לקשיש בביתו. עם תחילת ההתקשרות עם הקשיש ישמר המידע במאגר מידע מספר 700061467 (מאגר מטופלים) למטרת מתן שירותי סיעוד למטופל.
בזאת מובהר כי לא חלה על המטופל חובה חוקית למסור את המידע, ואת הפרטים אודותיהם ימסרו מרצונם ובהסכמתם.
להסרת פרטים מהמאגר לאחר סיום טיפול או לעדכון פרטים ניתן לפנות ישירות לסניף המטפל.
ניתן לפנות גם דרך מערכת ניתוב שיחות בטלפון 1-700-721111.